Zastanawialiście się kiedyś czy można wyznaczyć 5 cech idealnego kierowcy? Czy każdy z nas może być dobrym kierowcą? Czy nasz charakter ma wpływ na styl oraz bezpieczeństwo jazdy?

Otóż można! Okazuje się, że idealny kierowca powinien przede wszystkim wykazać się odpowiedzialnością i rozsądkiem – perfekcyjne opanowanie sztuki jazdy samochodem niestety nie wystarcza. W iDrive Szkoła Jazdy Gliwice skupiamy się zarówno na szkoleniu z techniki jazdy, ale równie dużą wagę przywiązujemy do wyczulenia kursantów na niebezpieczeństwa, a także uczymy opowiedzialności, która spoczywa na przyszłym kierowcy za każdym razem, gdy wsiada za kierownicę. Jak się okazuje, większość wypadków definitywnie wynika z ludzkich błędów.

Brawura, niecierpliwość i lekkomyślność kierowców to główne przyczyny wypadków na drogach. Idealny kierowca powinien mieć zespół sprawności, do których zalicza się m.in. sprawność procesów intelektualnych i poznawczych, która pozwala kierowcy na prawidłową ocenę sytuacji na drodze, a także własnego samopoczucia (np. czy nie jest zbyt zmęczony),

Cechy temperamentu i osobowości są na drugim miejscu – należy pamiętać, że są kierowcy, którzy są niezwykle wytrzymali na wysiłek fizyczny i długa jazda samochodem nie jest dla nich problemem. Są osoby cierpliwe, których długi korek czy niewłaściwe zachowanie innego kierowcy nie wyprowadzi z równowagi. To jedynie dwie z wielu cech, które mogą wpływać na nasz styl, a także bezpieczeństwo jazdy. Wyróżniliśmy 5 głównych cech idealnego kierowcy:

1. Pewność siebie podparta doświadczeniem, a nie brawurą

Idealnego kierowcę z pewnością cechuje pewność siebie, którą zdobył doświadczeniem za kółkiem. Dzięki temu taka osoba czuje się pewnie za kierownicą, potrafi szybko zareagować w niespodziewanych sytuacjach. 

2. Elastyczność i umiejętność dobrej oceny sytuacji

Równie ważną umiejętnością idealnego kierowcy jest dostosowanie się nie tylko do obowiązujących przepisów, ale także do bieżącej sytuacji panującej na drodze. Na przykład jeśli przed nami niepewnie lub agresywnie porusza się inny kierowca – powinniśmy zachować szczególną ostrożność i zwiększyć dystans. Tak samo gdy na drodze panują kiepskie warunki atmosferyczne – powinniśmy zmniejszyć prędkość. 

3. Umiejętność skupienia uwagi na prowadzeniu samochodu

Dobry kierowca potrafi skupić się na jeździe. Rezygnuje w tym czasie z pisania SMSów czy nagrywania filmików podczas jazdy. Jest to bardzo niebezpieczne – wystarczy moment nieuwagi, i możemy znaleźć się w tyle poprzedzającego nas auta. Skupieni kierowcy również szybciej zauważają niebezpieczeństwa, co przekłada się lepszą szybkość reakcji.

4. Dokształcanie się

Aby być idealnym kierowcą, trzeba pracować nad umiejętnościami.

Nie można zaprzestać na wiedzy nabytej lata temu. Pomóc mogą specjalistyczne zajęcia doszkalające, organizowane przez szkołę jazdy iDrive 🙂 Niezbędne jest także aktualizowanie wiedzy w dziedzinie przepisów ruchu drogowego. 

5. Szacunek

Idealny kierowca zwraca uwagę na innych uczestników ruchu, zwłaszcza tych najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo. Zadba o to, by nie ochlapać pieszego podczas deszczu, a wyprzedzając rowerzystę zachowa odpowiednio duży odstęp. Jasno sygnalizuje też swoje zamiary i wykazuje się uprzejmością wobec innych, o ile nie powoduje to utrudnień w ruchu.

Z badań przeprowadzonych przez psychologów z Uniwersytetu Nowojorskiego można wnioskować, że ludzie mają skłonność do oceny swoich umiejętności prowadzenia samochodu jako powyżej przeciętnej. Z czego to wynika? Każdy odnosi samoocenę do własnego wyobrażenia dobrego kierowcy. Nie istnieje jedna definicja dobrego kierowcy, ale absolutną podstawą jest bezpieczna jazda. Przekonanie o własnych umiejętnościach może prowadzić do brawury za kierownicą, tymczasem idealny kierowca posiadający powyższe cechy przede wszystkim dba o to, żeby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych.

Nauka Jazdy Gliwice – iDrive Szkoła Jazdy Gliwice