Profil Kandydata na Kierowcę

Kursant chcący zapisać się na kurs prawa jazdy musi uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Jak uzyskać PKK?

Przyszły kursant musi udać się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania Urzędu.

Dla mieszkańców Gliwic – Urząd Miejski Wydział Komunikacji

Dla osób spoza Gliwic – Starostwo Powiatowe

Jakie dokumenty trzeba mieć aby złożyć wniosek o PKK?

  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy
  • orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań kierowców. Cena badania 200zł
  • aktualną fotografię – kolorowe zdjęcie na jasnym tle, bez nakrycia głowy o wymiarach 35 x 45mm
  • dokument tożsamości – dowód osobisty albo paszport
  • prawo jazdy – jeżeli już posiadasz i chcesz uzyskać dodatkowe kategorie
  • Pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego